top of page
Pilates Hocası

Klinik Pilates nedir?

                Pilates’in yaratıcısı Joseph Humbertus Pilates, çocukluk çağında raşitizm, astım ve romatizmal ateş gibi birçok hastalıkla boğuşmuştur. Bu hastalıklarla başa çıkmaya çalışırken yoga, zen meditasyonu ve birçok sıkı egzersiz programları üzerinde çalışmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle esir alınmış ve bir ada hastanesine esir düşmüştür. Burada egzersiz yapmayan hastalardan etkilenerek, bu hastalar için hafif egzersiz programı uygulamaya başlamıştır.  Egzersizleri yapan hastaların diğerlerine göre daha hızlı iyileştiğini gören doktorlar Joseph egzersizlerine yay direnci kullanımı ekleyerek programı geliştirmiştir. Yaylar kasları, tendonları ve bağları kısmi çalıştırarak kademeli dayanıklılık sağlamıştır ve böylece iyileşme süresini hızlandırmıştır.

                Yapılan çalışmalara göre Pilates yaralanmaları önlemede ve rehabilitasyonda önemli role sahip olduğu bulunmuştur. Klinik Pilates’te, Pilates hareketlerini bilimsel olarak analiz ederek, hareketlerin klinik uygulamalarla ilişkileri incelenmiştir. Öncelikle patogenezi, ağrı ve fonksiyonla birlikte klasik egzersizler modifiye edilir ve bireyin yapabileceği seviyelere, dört veya altı seviye olacak şekilde, bölünür. Böylelikle oluşan bu özel egzersiz sistemi erken dönem de rehabilitasyona başlamaya imkan sağlar ve kişiye uygun yüklenilir ve kademeli olarak artırılarak en üst fonksiyonel seviyeye taşımamıza yardımcı olur. Egzersizlerin modifiye edilmesindeki amaç, 1920’lerde Joseph Pilates’in tasarladığı hareketlerin günümüz bilgisayar ve sedanter yaşam çağıyla karşılaştırıldığında uyuşmamasıdır.

                Klinik pilateste amacımız, derin postüral ‘core’ kasları geliştirmek, omurgayı desteklemek, hareket paternlerini iyileştirmek ve gövde hizalanmasını geliştirmektir. Bedenimizi günlük yaşam aktivitelerinde daha verimli kullanmak ve oluşabilecek yaralanma ve ağrı durumlarını azaltmak için tasarlanmıştır. Rehabilitasyon amaçlı olarak fizyoterapistlerin kullanması için tasarlanmıştır.

                Pilates metodu, hareketi lumbopelvik bölge stabilitesinin sağlanmasının önemini vurgulayan zihin ve beden merkezleme tekniğidir. Pilates sekiz prensibe dayanır; solunum, konsantrasyon, kontrol, merkezleme, kesinlik, akıcılık, bütünleştirilmiş izolasyon ve rutin.

Klinik Pilates nasıl işe yarar?

                Disfonksiyonel kas ile santral bağlantı yeniden eğitilir. Uygun hareket kontrolüyle, kontrol, mobilite ve kuvvetlendirme bütünleştirilir. En iyi hareket etkinliğini en iyi şekilde uygulayabilmek için fasya ve eklemlee arasındaki sinerjik dengeyi yaratmak amacıyla küçük kontrol kasları ve büyük kuvvet üreten kaslar arasındaki sinerjiyi bütünleştirmemiz gerekmektedir.

bottom of page